Yeah Know!

this is the place where i can express my thoughts and ideas.

isa iyan sa mga polisiya ng Kamay Kainan. Kailangan mnong ubusin ang lahat ng iyong kinuhang pagkain at kung hindi, magbabayad ka ng DOBLE! oo, doble! para ito sa mga taong hidni pa kumakain sa buong araw. makakasulit ka dito. yun lang muna.
  • 6 September 2011